bijzondere-boeken.nl of… ie-wat?

eNitials verklaard

eNitials (spreek uit: “ie-nisjals”) bestaat al langer, maar is in april 2015 geregistreerd, onder nummer 63134276 van de Groninger Kamer van Koophandel.
Zowel het domein www.enitials.nl als www.bijzondere-boeken.nl leidt naar deze site.

De naam is afgeleid van het woord ‘initialen’, de versierde beginkapitalen uit middeleeuwse handschriften. De korte uitleg is dan ook: ‘initials met een e van elektronisch’.

Alles draait bij eNitials om het overbrengen van informatie in grafische vorm. Of dat nu een losse afbeelding is of een tijdschrift, boek of website. Het uitgangspunt is dat leesbaarheid tijdloos is. Onderzoek wijst dat ook uit (‘Vormgeving telt’, bNO/KPMG, 2001). De vorm en inhoud van grafisch werk (online of offline) moeten in evenwicht zijn, afhankelijk van het doel en de doelgroep.

Ik ben onder de indruk van middeleeuwse handschriften, die vaak tijdloos mooi en leesbaar zijn, door de pagina-indeling en het kleurgebruik. Voorbeelden van zulke oude, bijzondere boeken vind je op kb.nl, of ‘Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek’ (Waanders, 1994, ISBN 978-90-6630-490-1) of ‘Books of Hours’ (Phaidon Press, 1996, ISBN 978-0-7148-3464-1). De afbeelding hieronder komt uit het eerstgenoemde boek. Het is van een getijdenboekje (‘book of hours’) van 10 bij 15 centimeter uit Valencia (1460), in een rode chemiseband.