Griend


Foto: Hanneke Dallmeijer

In de middeleeuwen was Griend een fors eiland met een kloosterschool en beroemde schapenkazen. Rond 1980 was zo weinig van het eiland over dat het zonder twijfel na een paar winterstormen in de golven zou verdwijnen. Gelukkig is er ingegrepen zodat het eiland weer kon groeien op zijn unieke plek, minstens vijftien kilometer van andere eilanden en de kust, op een voedselrijke wadplaat (de Grienderwaard). Samenhangend met een nieuwe herstelactie in het najaar van 2016 wordt tot 2021 onderzoek gedaan naar de factoren die aanwas en afslag van het eiland bepalen.

“Griend” verder lezen